ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απολογισμός τετραετίας από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας (Δείτε το video)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απολογισμός τετραετίας από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Σε παρουσίαση του απολογισμού του έργου της για τα έτη 2020, 2021, 2022 και
2023 προχώρησε σήμερα (14/12) η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου
Θεσσαλονίκης παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου για δράσεις που αφορούν
τη Δημοτική Αστυνομία Δημήτρη Δαγκλή και του προϊσταμένου της υπηρεσίας
Μιχάλη Αλλαγιώτη.
Η Δημοτική Αστυνομία ως θεσμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση των
αναγκών, τη διοικητική δομή και την εν γένει λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Οι προτεραιότητες, το όραμα και ο τρόπος άσκησης των
αρμοδιοτήτων της, αντικατοπτρίζουν την κοινωνική αντίληψη, την πολιτική
βούληση των εκάστοτε αιρετών διοικήσεων και τις επιταγές του νόμου.
Η αποστολή της Δημοτικής Αστυνομίας, συνιστά τον πυρήνα της ύπαρξής
της, έχει καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και αποτυπώνεται ως εξής:
«Αποστολή της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί η διαρκής βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω της αποτελεσματικής,
αποδοτικής και σύννομης άσκησης των αρμοδιοτήτων, που το θεσμικό πλαίσιο της
αναθέτει, οι οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν και οι επιχειρησιακές δυνατότητες
επιτρέπουν».
Η αύξηση της παραγωγικότητας κάθε έτος, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση
πόρων, αποτελεί συνεχή στόχο της Υπηρεσίας, χωρίς να αποκλίνει από την επίτευξη
της αποστολής της. Αυτό απαιτεί ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων και
προτεραιοποίηση των τομέων δράσης, η οποία γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των
διοικητικών και ποινικών αρχών, και αποτυπώνεται στον ετήσιο επιχειρησιακό
σχεδιασμό της Διεύθυνσης.
Η πανδημία του Covid-19 και οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν,
επηρέασαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσης της Υπηρεσίας, η οποία σε
συνεργασία με την ΔΙ.Μ.Ε.Α., διεξήγαγε ελέγχους σχετικά με τον περιορισμό
κυκλοφορίας, τη χρήση μάσκας αλλά και σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (επέκταση κοινόχρηστου χώρου, τρόπος λειτουργίας). Ομοίως,

2

διεξήχθησαν έλεγχοι σε λαϊκές αγορές, με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων
αποτροπής της διασποράς του Covid-19. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 1.227
μικτά κλιμάκια με τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), την
Ελληνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και
την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Έτος

Έλεγχοι
Περιορισμ
ού
Κυκλοφορ
ίας
Παραβάσ
εις
Περιορισμ
ού
Κυκλοφορ
ίας
Ενημερώσ
εις ΚΥΕ

Έλεγχ
οι
χρήση
ς
μάσκα
ς
Παραβά
σεις μη
χρήσης
μάσκας

Αυτοψίε
ς
COVID-
19
(+ΚΥΕ)

Παραβάσ
εις
αυτοψιών
(ΚΥΕ-
Λαϊκές)

Αυτοψίε
ς
Επέκτασ
ης Κ/Χ
2020 30.282 42 5.465 13.891 35 1.136 190 533
2021 49.603 – – 11.138 – 1.768 14 98
2022 – – – 889 – 230 – 60
2023 – – – – – 179 – –
ΣΥΝΟΛΟ: 79.885 42 5.465 25.91

8 35 3.313 204 691

Παράλληλα με την κύρια άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Δημοτική
Αστυνομία διέθεσε μέρος των περιορισμένων πόρων της, σε κοινωνικές δράσεις,
στηρίζοντας ουσιαστικά και μέρος του κοινωνικού έργου του Δήμου. Στο πλαίσιο
αυτό και όσο το επέτρεπαν οι συνθήκες, συνεχίστηκε το επιτυχημένο πρόγραμμα
Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μαθητές των Δημοτικών σχολείων του Δήμου, το οποίο
παρακολούθησαν 3.767 μαθητές από 89 σχολεία.
Επίσης η Δημοτική Αστυνομία συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας, με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον προαύλιο χώρο του
Δημαρχιακού Μεγάρου στις 22.09.2021 και 22.09.2022 κατά τις οποίες
φιλοξενήθηκαν και ενημερώθηκαν μαθητές δημοτικών σχολείων.

3

Τον Μάιο του 2022 η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σχετικά με την
οδική ασφάλεια, με κεντρικό ομιλητή τον οδηγό αυτοκινήτων Ιαβέρη.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στη συνέχεια της συνεργασίας της
Υπηρεσίας με το Χαμόγελο του Παιδιού, σε επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και με τη
συμμετοχή σε περιπτώσεις αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών και ενηλίκων. Στο
πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία συμμετείχε έντεκα (11) φορές σε αναζήτηση
εξαφανισμένων ατόμων και δύο (02) φορές με αποστολή καταρτισμένου
προσωπικού, κατά τα έτη 2021 και 2022, στην εκδήλωση του Χαμόγελου του
Παιδιού στο Ζάππειο Μέγαρο, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα για τα
Εξαφανισμένα Παιδιά, παρουσιάζοντας τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί κατά τις
αναζητήσεις.

Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων και εκπαιδεύσεων, όλα τα στελέχη της
Υπηρεσίας συμμετείχαν σε σεμινάρια εσωτερικής επιμόρφωσης για Πρώτες
Βοήθειες, τα οποία έλαβαν χώρα από τις 01.01.2022 έως τις 31.12.2022.
Ταυτόχρονα έλαβαν χώρα σε ετήσια βάση δράσεις καταγραφής και
ενημέρωσης αστέγων για τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Οι δράσεις αυτές συνοδεύτηκαν από διανομή ειδών πρώτης
ανάγκης σε αστέγους από στελέχη της Υπηρεσίας μας, αξιοποιώντας σχετικές
δωρεές προς την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και υλικό που χορηγήθηκε από
τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και έλαβαν χώρα κατά τις ημέρες καύσωνα και
παγετού, καθόλη τη διάρκεια της τετραετίας.
Στο πλαίσιο συμμετοχής της Υπηρεσίας στα σχέδια Πολιτικής Προστασίας:
✔ Επικαιροποιήθηκε η καταγραφή, ομαδοποίηση και αποτύπωση σε
ψηφιακούς και φυσικούς χάρτες, ευαίσθητων φορέων και μονάδων σε
περιπτώσεις παγετού, πυρκαγιών, πλημμυρών (νοσοκομεία, κλινικές, οίκοι
ευγηρίας, δημοτικά κτήρια κ.λπ.).

4

✔ Πραγματοποιήθηκε αναδιοργάνωση των ομάδων επιφυλακής Πολιτικής
Προστασίας και επικαιροποίηση των σχεδίων δράσης και του «Δέντρου
Επικοινωνίας» σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων.
✔ Τέθηκε η Υπηρεσία σε καθεστώς επαυξημένης ετοιμότητας κατά τις
περιόδους που εκδόθηκαν προειδοποιήσεις ακραίων καιρικών φαινομένων
(παγετός, βροχοπτώσεις κ.λπ.). Κατά τις περιόδους αυτές επανδρώθηκε και
λειτούργησε, αποκλειστικά από στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας επί
εικοσιτετράωρού βάσεως, το τηλεφωνικό κέντρο του μηχανισμού πολιτικής
προστασίας του Δήμου μας.
✔ Επιπλέον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συστάθηκαν κλιμάκια επιτήρησης
του περιαστικού δάσους Σέιχ Σου, στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας,
κατόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
✔ Πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις, στο πλαίσιο δοκιμής του Σχεδίου Συνεχούς
Λειτουργίας, με αντικείμενο περιπτώσεις καταστροφικών φαινομένων.
Εφαρμόστηκε με επιτυχία το εξειδικευμένο, Πληροφοριακό Σύστημα
Δικτυοκεντρικής Λειτουργίας από το οποίο αντλήθηκαν πληροφορίες και δεδομένα
της τρέχουσας, κυκλοφοριακής κατάστασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία με τη χρήση ειδικού, υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, την εφαρμογή συγκεκριμένης τεχνογνωσίας και την κατάλληλη
εκπαίδευση του προσωπικού, αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση του χρόνου και του
τρόπου διαχείρισης των 4.500 κατά μέσο όρο καταγγελιών (επώνυμων και
ανώνυμων), τις οποίες λαμβάνει και διαχειρίζεται ετησίως το Κέντρο Επιχειρήσεων,
αλλά και άμεσης μετάδοσης εικόνας μέσω ηλεκτρονικών συσκευών σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προμήθειας και διανομής του συνόλου των
προβλεπόμενων στολών και εξοπλισμού στο προσωπικό, με θετικά αποτελέσματα
ως προς την σύννομη εκτέλεση εξωτερικής και εσωτερικής υπηρεσίας, με έμφαση
στην ομοιομορφία και την ευπρεπή εμφάνιση.
Στις 08.05.2020 τέθηκε σε λειτουργία από τον τότε Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρου Δημοτικής

5

Αστυνομίας – ΕΛ.ΑΣ. επί της οδού Μοναστηρίου 93Β, η λειτουργία του οποίου
επέφερε σημαντική βελτίωση των σχέσεων των δυο υπηρεσιών σε επιχειρησιακό
επίπεδο, πολλαπλασιάζοντας τις συνέργειες σε θέματα ευνομίας και ευταξίας της
πόλης.
Τον Δεκέμβριο του 2022 ψηφίστηκε ο νόμος 5003/2022 (ΦΕΚ Α' 230/14-12-
2022) που επέφερε αναδιάρθρωση της Δημοτικής Αστυνομίας με την
αντικατάσταση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων και την ρύθμιση του πλαισίου
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, με διατάξεις του ιδίου
νόμου καθορίστηκαν οι θέσεις, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για τις
προσλήψεις στην Δημοτική Αστυνομία.
Συνοπτικά, τα στατιστικά στοιχεία δράσης κατά το διάστημα 01.01.2020 –
30.11.2023, έχουν ως εξής:

Έλεγχος Σταθμεύσεων:
● Πραγματοποιήθηκαν 2.231.975 έλεγχοι στο Σύστημα Ελεγχόμενης
Στάθμευσης, για θέσεις μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών.
● Βεβαιώθηκαν 621.950 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
αφαιρέθηκαν 6.295 πινακίδες κυκλοφορίας από οχήματα για
αντικοινωνική στάθμευση (σε θέσεις στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία,
διαβάσεις πεζών και ράμπες ΑμΕΑ). Επίσης πραγματοποιήθηκαν 50 μικτά
κλιμάκια με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
● Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο του έτους 2019
βεβαιώθηκαν 75.308 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
αφαιρέθηκαν 1.025 πινακίδες κυκλοφορίας από οχήματα για αντικοινωνική
στάθμευση (σε θέσεις στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία, διαβάσεις πεζών
και ράμπες ΑμΕΑ).
● Δεχθήκαμε 30.399 ενστάσεις για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (4,8% των
βεβαιωθέντων παραβάσεων).

6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Έτος

Αριθμός
Τροχονομικών
Παραβάσεων

Αφαιρεθε
ίσες
Πινακίδες

Μικτά
κλιμάκια
με
Τροχαία

Έλεγχοι ΣΕΣ Ενστάσεις
2020 139.981 1.585 19 508.651 8.414
2021 200.500 1.377 16 796.658 9.268
2022 151.285 2.007 10 531.951 7.223
2023 130.184 1.326 5 388.420 5.494
ΣΥΝΟΛ
Ο: 621.950 6.295 50 2.231.975 30.399

Έλεγχος Κ.Υ.Ε.:
● Διενεργήθηκαν 5.235 έλεγχοι σε Καταστήματα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, εντοπίζοντας 1.477 παραβατικά καταστήματα που είχαν
προβεί σε 1.819 παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.
● Έλαβαν χώρα 32 επιχειρήσεις απομάκρυνσης τραπεζοκαθισμάτων,
συμπληρώθηκαν 463 Φύλλα Ελέγχου Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου και
επιβλήθηκαν 189 διοικητικές κυρώσεις.
● Πραγματοποιήθηκαν 1.727 δειγματοληπτικοί έλεγχοι γνωστοποιήσεων,
σχηματίστηκαν 222 μεικτά κλιμάκια με υπαλλήλους του Τμήματος Ελεγκτών
και Επιδοτών και 17 μεικτά κλιμάκια με Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)
● Πραγματοποιήθηκαν 5.825 έλεγχοι για την αντικαπνιστική νομοθεσία,
επιβάλλοντας 260 πρόστιμα σε επιχειρήσεις και πολίτες για παραβίασή της.
Για τη διενέργεια των ελέγχων, σχηματίστηκαν συνολικά 157 μικτά κλιμάκια,

7

με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)
● Πραγματοποιήθηκαν 93 σφραγίσεις, 69 αποσφραγίσεις και 27
επανασφραγίσεις σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έτος

Αριθμ
ός
Ελέγχ
ων
Κ.Υ.Ε.
Παραβ
ά-σεις
Παρ
α-
βατικ
ά
Κ.Υ.Ε
.
Έλεγχο
ι Φύλλ
ων Κ/Χ
Ηχομετ
ρή-σεις
(db)
Έλεγχοι
γνωστο-
ποιήσεω
ν
Επιχ/σεις
Απομάκρ
υνσης
Τραπ/των

Διοικητι
κές
Κυρώσει
ς
Μικτά
κλιμάκι
α με
Ελεγκτ
ές
Μικτά
κλιμάκι
α με
ΕΛ.ΑΣ.
2020 1.290 331 290 374 9 733 5 69 5 0
2021 959 283 271 48 20 362 4 8 81 0
2022 1.488 602 450 23 8 401 18 50 82 14
2023 1.498 603 466 18 25 231 5 62 54 3
ΣΥΝΟΛΟ: 5.235 1.819 1.47

7 463 62 1.727 32 189 222 17

Παράνομο Εμπόριο:
● Συμμετείχαμε σε 480 μικτά κλιμάκια με την Ελληνική Αστυνομία για θέματα
υπαίθριου εμπορίου, πραγματοποιώντας 4.323 ελέγχους, 873 κατασχέσεις
και επιβάλλοντας 323 πρόστιμα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έτος

Μικτά
κλιμάκια
με ΕΛ.ΑΣ

Σύνολο
Ελέγχων

Κατασχέσει
ς

Αριθμός
Προστίμων
2020 131 657 248 125
2021 94 502 90 86
2022 161 1.729 125 87
2023 94 1.435 87 25

8

ΣΥΝΟΛΟ: 480 4.323 873 323

Λοιπές αρμοδιότητες:
● Δεχθήκαμε 16.745 τηλεφωνικές καταγγελίες (επώνυμες και ανώνυμες) και
ανταποκριθήκαμε θετικά στις 16.325 (ποσοστό 97,5%), με μέσο χρόνο
ανταπόκρισης τα 42 λεπτά. Δεχθήκαμε, επίσης, 2.255 ψηφιακές καταγγελίες,
ανταποκρινόμενοι σε όλες (ποσοστό 100%).
● Διενηργήσαμε 4.810 αυτοψίες για εγκαταλελειμμένα οχήματα, Κ.Υ.Ε. και
λοιπά θέματα.
● Πραγματοποιήθηκαν 7.570 επισκέψεις, διεκπεραιώνοντας συνολικά 14.145
υποθέσεις θεώρησης γνησίου υπογραφής κατ’ οίκον, εξυπηρετώντας
πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης.
● Διακινήθηκαν 135.154 διοικητικά έγγραφα (εισερχόμενα – εξερχόμενα).
● Πραγματοποιήθηκαν 37 εσωτερικοί έλεγχοι και τα στελέχη της Υπηρεσίας
συμμετείχαν σε 75 επιμορφωτικά σεμινάρια.
● Συμμετείχαμε σε 56 μΙκτά κλιμάκια με την ΕΛ.ΑΣ. για την τήρηση των
διατάξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς, πραγματοποιώντας 529
ελέγχους και επιβάλλοντας 76 πρόστιμα.

Οικονομικά Δεδομένα
Εισπραχθέντα ποσά:
• Έσοδα ελεγχόμενης: 14.965.389 €
• Έσοδα από Κ.Ο.Κ.: 8.630.258 €
• Έσοδα από Άδειες Λειτουργίας: 390.980 €
• Έσοδα από Τέλη Κατάληψης: 5.144.664 €
• Έσοδα από υπ. εμπόριο: 18.391€

9

Σύνολο εσόδων: Είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες
εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ (29.149.682€).

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Έτος

Έσοδα
ελεγχόμενη
ς
στάθμευσης

Έσοδα από
Κ.Ο.Κ.

Έσοδα
από
Άδειες
Λειτουρ
γίας
Έσοδα
από
Τέλη
Κατάλη
ψης

Έσοδα
από
υπαίθριο
εμπόριο

2020 2.885.556 2.256.759 93.820 1.159.4

45 10.500
2021 3.623.705 1.650.327 84.810 804.129 3.181
2022 4.343.090 2.187.119 109.450 1.460.0

08 3.490

2023 4.113.037 2.536.052 92.900 1.721.0

80 1.220

ΣΥΝΟΛ
Ο: 14.965.389 8.630.258 390.980 5.144.6

64 18.391

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 29.149.682

Πληρωθέντα έξοδα:
Σύνολο εξόδων: Δεκατέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες
επτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (14.914.789€), εκ των οποίων τα 5.178.678€
αφορούν στην αμοιβή της ΣΤΕΛΣΤΑΘ, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπεγράφη το
2017.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε:
⮚ Ακυρώθηκαν ως αταυτοποίητες 50.431 παραβάσεις ΚΟΚ που αφορούσαν
έτη από το 1998 και παλιότερα. Με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’
αρ. 463/25-07-22 & 666/28-11-22), ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της
Υπηρεσίας μας, ακυρώθηκε το σύνολο αυτών των παραβάσεων, καθώς είχαν
παρέλθει 23 έτη από την βεβαίωσή τους.

10

⮚ Ακυρώθηκαν 3.380 παραβάσεις ΚΟΚ που αφορούσαν το έτος 1999 με
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’ αρ. 28/2023)
⮚ Ακυρώθηκαν 3.061 παραβάσεις ΚΟΚ που βεβαιώθηκαν πριν το 2007 και
αφορούσαν σε εκμισθωμένα οχήματα, σύμφωνα με τον Ν. 4795/2021.
⮚ Ακυρώθηκαν 227.942 παραβάσεις ΚΟΚ, σύμφωνα με τον Ν. 5027/2023.
⮚ Αξίζει να σημειωθεί πως, τον Μάρτιο του 2022, το χρονικό διάστημα που
μεσολαβούσε από την ημέρα βεβαίωσης της πράξης παράβασης έως την
ημέρα καταχώρησής της στο πληροφοριακό σύστημα, έφτανε μέχρι και τις
σαράντα πέντε (45) ημέρες. Από τον Ιούνιο του 2022, η καταχώρηση
παραβάσεων γίνεται σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την βεβαίωσή τους.

Μοναδικός γνώμονας της Δημοτικής Αστυνομίας, η τήρηση της κείμενης
νομοθεσίας, η διαφάνεια, η εξωστρέφεια και η εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *