Αναγκαία η ίδρυση Περιφερειακού Πρωτοδικείου στη Θέρμη

Αναγκαία η ίδρυση Περιφερειακού Πρωτοδικείου στη Θέρμη Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» που ψηφίζεται αύριο στη Bουλή καταργεί τα Ειρηνοδικεία Λαγκαδά, Κουφαλίων και Βασιλικών. Mετά τη συνένωση, θα παραμείνει μόνο η έδρα στο […]

Όλο το άρθρο