Εκπροσώπηση υπαλλήλων και αιρετών των Ο.Τ.Α από δικηγόρο της επιλογής τους

Η ικανοποίηση ενός κοινού πάγιου αιτήματος των υπαλλήλων και των αιρετών των Ο.Τ.Α και του δικηγορικού σώματος,  σχετικά με τη νομική υποστήριξη τους σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης, για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συντελέστηκε με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο […]

Όλο το άρθρο