Πρόσκληση σε ημερίδα για νέους ανέργους στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Πρόσκληση
σε ημερίδα για νέους ανέργους
στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του
ΟΛΥΜΠΙΟΝ
Δευτέρα
8 Απριλίου 2013, στις 10.30
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέους
ανέργους κάτω των 35 ετών
που
έχουν εξειδίκευση είτε μέσω εκπαίδευσης είτε μέσω προϋπηρεσίας σε αντικείμενα σχετικά με τον πολιτισμό καθώς και αποφοίτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή πιστοποιημένης μεταλυκειακής εξειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά
με τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως ηλικίας
, προσκαλεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για να παρακολουθήσουν μια ενημερωτική ημερίδα προκειμένου να
γνωρίσουν τα οφέλη, αλλά και τη διαδικασία για την ένταξή τους στο σχετικό
πρόγραμμα του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ). Η ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ.
Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-378.400,
email: secretariat@filmfestival.gr, www.filmfestival.gr) τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013,  10.30 – 12.30.

Σημειώνεται ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί
την εν λόγω ημερίδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με
τον διακριτικό τίτλο «Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση» που υλοποιεί
πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ με τίτλο «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη»,
χρηματοδοτούμενο
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (συγχρηματοδότηση
κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς πόρους) και υλοποιούμενο στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
2007-2013» (Δράση 7, Παρέμβαση 1, Άξονας
Προτεραιότητας 3)
.
Αντικείμενο
του έργου είναι η υποστήριξη 130 ανέργων,
κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας.
Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι
ωφελούμενοι στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά
εργασίας είναι:
Α.
Συμβουλευτική υποστήριξη
Β.
Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης

για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων
      
σε
δραστηριότητες μουσείων, πολυχώρων πολιτισμού και πολιτιστικών οργανισμών 
      
σε
δραστηριότητες πολιτισμού και μέσων μαζικής επικοινωνίας
      
στη
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα του πολιτισμού
      
σε
ειδικότητες δημιουργικού στους τομείς εκδόσεων, εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών και
βιβλίου
      
στην
οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού
      
στις
κοινωνικές επιχειρήσεις με έμφαση στη διαχείριση πολυχώρων πολιτισμού
Γ.
Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης
για την απόκτηση οριζόντιων
προσόντων στα εικαστικά, στον κινηματογράφο, στον αθλητισμό, στην πνευματική
καλλιέργεια, στην καλλιτεχνική δημιουργία στο χώρο των τηλεοπτικών μέσων,
επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας.
      
Εταίροι της Α.Σ. «Πολιτισμός – Ανάπτυξη –
Απασχόληση» είναι οι ακόλουθοι:
·       Συντονιστής: Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος – Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
 • Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ
 • Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού
  – KEK
 • Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ
 • Φεστιβάλ Κινηματογράφου
  Θεσσαλονίκης
 • Ολυμπιακό Μουσείο
 • Ένωση Συντακτών Ημερησίων
  Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
  Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
  Α.Ε./ΕΡΤ3
 • Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη
  Κερδοσκοπική Εταιρεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την
ένταξη τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έως και 30/04/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00,
στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:
      
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ
(Εγνατία 154, Μαγδαληνή Σαραφιανού –
τηλ. επικοινωνίας 2310 291266)
      
Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ
(3ης Σεπτεμβρίου –
Πανεπιστημιούπολη, Σοφία Τσακίρη
–τηλ. επικοινωνίας 2310 994034,
Χριστίνα Λιόντα –  τηλ. επικοινωνίας 2310
994009)
Πρόγραμμα ημερίδας
10:30 – 10:45   Προσέλευση-Εγγραφές

10:45 – 11:00   Έναρξη ημερίδας-
Προσφωνήσεις:
·      
κ. Νότης Φόρσος, Προϊστάμενος
Γραφείων Θεσσαλονίκης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ.
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πολιτισμός-Ανάπτυξη-Απασχόληση»
·      
κ. Αναστάσιος Τζήκας, Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΘ Α.Ε., Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«Πολιτισμός-Ανάπτυξη Απασχόληση»
·      
κ. Κωνσταντίνος Μπλιάτκας, Γενικός
Διευθυντής της ΕΡΤ3
           
11:00-11:15     Παρουσίαση του Έργου «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», κα Άννα Μηλώση, τμήμα
Οργάνωσης Εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
11:15-11:30     Διαδικασίες, προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής ωφελουμένων του
Έργου, κος Κυριάκος Τσαντεκίδης, Προϊστάμενος Συνεδρίων & Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων ΔΕΘ ΑΕ, Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«Πολιτισμός-Ανάπτυξη-Απασχόληση»
11:30-12:00     Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
στον τομέα του Πολιτισμού, κα Βάσω Δημητρίου, στέλεχος της εταιρείας «Γνώση
Αναπτυξιακή» και αν. μέλος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«Πολιτισμός-Ανάπτυξη-Απασχόληση»
12:00-12:15     Παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της τέχνης του
κινηματογράφου.
·      
κ. Γιώργος Παπανικολάου, Καθηγητής,
Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστικής & Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ
·      
 κ. Γιώργος Καραγιάννης, ηχολήπτης, νέος
επιχειρηματίας
·      
κ. Νότης Φόρσος, Προϊστάμενος
Γραφείων Θεσσαλονίκης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ.
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πολιτισμός-Ανάπτυξη-Απασχόληση»
12:15-12:30     Ερωτήσεις-Συζήτηση με τους συμμετέχοντες
12:30               Λήξη της ημερίδας
                        Ξενάγηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *