ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΗΜΕΡΑ 21/7/14 ΑΡΧΙΖΕΙ
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ανακοινώθηκε σήμερα ο κατάλογος των ωφελουμένων άνεργων
δημοσιογράφων για συμμετοχή στο πρόγραμμα: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ”, στο δικτυακό τόπο του
προγράμματος: http://www.voucher.gov.gr
Οι άνεργοι δημοσιογράφοι της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΗΕΜ-Θ, της ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, της
ΕΣΗΕΠΗΝ και της ΕΣΠΗΤ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Ωφελουμένων, μπορούν να παραλαμβάνουν τις Επιταγές Κατάρτισης (training
vouchers), από την Ένωση στην οποία ανήκουν, καθημερινά, 09:00-15:00, από
σήμερα, Δευτέρα, 21/7/14 έως και τις 19/8/14.
Η παράδοση των Vouchers θα γίνεται μόνο στους ίδιους τους
ωφελούμενους στην οικεία Ένωση, με την προσκόμιση της αστυνομικής
ταυτότητας ή της ταυτότητας μέλους των Ενώσεων, ή διαβατηρίου, μαζί με τη
δήλωση του ΚΑΥΑΣ.
Για την παραλαβή της Επιταγής Κατάρτισης, ο ωφελούμενος προσκομίζει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι α)
δεν έχει παρακολουθήσει, ούτε παρακολουθεί άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που
οδηγεί σε πιστοποίηση δεξιοτήτων ΤΠΕ το τρέχον ημερολογιακό έτος (2014) ή το
προηγούμενο (2013) και β) δεν έχει παρακολουθήσει, ούτε παρακολουθεί άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο
δίμηνο, που προηγείται της υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση.
2. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων στο οποίο
αναγράφονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που διατηρ εί (Πιστωτικό
Ίδρυμα, Αριθμός Λογαριασμού, Υποκατάστημα και ΙΒΑΝ) και είναι αποκλειστικός
δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαρ ιασμού. Στο
λογαριασμό αυτό θα του καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα. Αν ο ωφελούμενος
δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό, παραλαμβάνει την επιταγή με σχετική δήλωση και
μπορεί να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία στην Ένωση Συντακτών, στην οποία
ανήκει, μέχρι τις 31/8/2014.
Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον κ. Χρήστο Μπούση, τηλ. 210-3675488, ή την κ. Βέρα
Ζερβακάκη και τον κ. Θωμά Κυριάκο στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων της
ΕΣΗΕΑ, τηλ. 210-3675402 & 210-3675505, e-mail: seminaria@esiea.gr.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *